Z lásky Češky k Irsku až po příchod nové irské kosmetiky na český trh!

Poznejte příběh nové přírodní kosmetiky Green Angel

Možná už jste si také všimli nové ryze přírodní kosmetické značky na našem trhu, irské přírodní kosmetiky Green Angel založené na účincích ručně sbíraných irských mořských řas, vycházející z panenské irské přírody i z pravé podstaty kosmetické péče. Značku Green Angel a její exkluzivní produkty si už nějaký měsíc můžeme užívat i my v Česku a vychutnávat si benefity ryze přírodní značky.

Jaká ale byla cesta Green Angel na náš trh?
Seznamte se s jejím příběhem.

I ty největší projekty a dnes celosvětově známé značky stály na začátku na jednom jediném člověku, emocích, vášních, lásce, odhodlání, snech a odvaze. A nejinak to bylo v i cestě GreenAngel na náš trh.

Na samotném začátku byla Miriam Hanusová, dnes jediný distributor a oficiální dovozce kosmetické značky Green Angel do ČR, která se v roce 2018 vydala na návštěvu za svou kamarádkou právě do Irska a kde strávila několik týdnů. Mělo jít o relaxační dovolenou, poznávání nedotčené krajiny i celého mystického ostrova, kterým Irsko je, s cílem odreagovat se, načerpat novou sílu a energii, restartovat se a získat nový, nejen pracovní, směr.

Během svého pobytu a poznávání pochopitelně nemohla Miriam Hanusová vynechat ani návštěvu vyhlášených irských mořských lázních, a právě jimi, jak dnes přiznává, vše začalo. „Irské lázně mě naprosto učarovaly, jednak jsou samy o sobě úžasné, ale nejvíce mě nadchlo
a oslnilo to, jak v nich pracují s mořskými řasami. Do vody totiž používají přímo řasy z moře v jejich živé podobě, aby si zachovaly všechny pro organismus blahodárné účinky, úplně jako by se člověk nacházel přímo v mořských rezervacích, kde se řasy takto pěstují. To pro mě bylo
neuvěřitelně milé překvapení, do té doby jsem se totiž setkala jen s lázněmi, kde pro procedury požívali sušené mořské řasy,“ popisuje Miriam Hanusová.

A právě v irských lázních byl už jen krůček od prvotního seznámení s ryze přírodní kosmetikou Green Angel, která je právě v Irsku známá především jako lázeňská a wellness kosmetika a po právu je tak v celé řadě lázní zastoupena. Právě ve zmiňovaných lázních se Miriam Hanusová prvně setkala s produkty Green Angel, které ji učarovaly svojí lehkostí, jemnou vůní, vstřebáváním a účinky, a pochopitelně i formou zpracování, respektem k životnímu prostřední a panenské irské přírodě i k letitým irským tradicím. Z touhy poznávat více nejen samotné Irsko, ale právě i kosmetiku Green Angel, která splňovala vše, co by ryze přírodní mořská kosmetika splňovat měla, vznikl první kontakt a komunikace Miriam Hanusové s manželi Mitchellovými, tvůrci značky Green Angel. Následovalo další pozvání a cesta do Irska. „Setkání s manželi Mitchellovými předčilo moje očekávání a na dlouhou dobu dopředu mě nabilo pozitivní energií, aktivním přístupem k životu, láskou, pokorou, trpělivostí. Najednou jsem před nimi stála a měla jsem pocit, jako bychom se znali celý život, jako když se vracíte domů, když jedete navštívit starého dobrého známého,“ popisuje ještě nyní skoro nevěřícně Miriam Hanusová.

A tak vzniklo přátelství založené na stejném pohledu na svět a život, na lásce k přírodě a čistotě, na stejném uvažování i stejném přístupu k řešení životních situací i výzev. A právě jednou z výzev se pro Miriam Hanusovou stala možnost přinést na český trh ryze přírodní irskou kosmetickou značku, kterou má ověřenou a vyzkoušenou a stále jí uchvacuje svojí lehkostí, účinností, čistotou a jemností.
Co tedy nabídnout tvůrcům kosmetiky možnost rozšíření působnosti o Česko a Čechům pro změnu Green Angel a všechny benefity jejích produktů?

Slovo dalo slovo, a tak se skutečně na základě lásky k Irsku, přátelství, odvaze, snům i odhodlání dostala irská přírodní kosmetika Green Angel i k nám do Čech.